Meranie zraku optometristom

Na objednávku prostredníctvom emialu : optikakristy@gmail.com

alebo 

telefonicky na : 0908 662 344